Harrods and Longchamp from UK for Sale

by

มีสินค้าจากอังกฤษมาขาย เพื่อนไปซื้อจากลอนดอนแล้วมาฝากขาย ZiKaZa รับประกันคุณภาพ ราคากันเองมากๆ สนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 086-07101221, 089-106-4214, e-mail: commle.gang@gmail.com