ไปเจอวีดีโอคลิกนี้ที่เว็บ BoingBoing เป็นหลักวิทยศาสตร์ขั้นต้นพิสูจน์ว่า อากาศเคลื่อนไหวเป็นคลื่นเช่นกัน และคลื่นที่ว่านี้ก็จะทำให้สิ่งของลอยอยุ่บนอากาศ เป็นลักษณะเดียวกับที่คนเราโต้คลื่นบนน้ำนั่นเอง ทำให้คนสามารถยืนบนกระดานโต้คลื่นแล้วเคลื่อนตัวไปข้างหน้าตามคลื่นได้


Comments

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *