เวลากล่าวถึงตึกที่เอียงล้วไม่ล้ม คนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึง หอเอน พิซ่า (Pisa) ที่อิติลี่ แต่จริงๆแล้วตอนนี้มีตึกเอนได้มากกว่าหอพิซ่าเสียอีก ชื่อว่าตึก Capital Gate  อยู่ที่ Abu Dhabi แถมยังได้บันทึกเป็นตึกที่เอนมาที่สุดในโลก เอนถึง 18 องศาไปทางทิศตะวันตก ในขณะที่หอเอน พิซ่า เอนเพียง 4 องศาเท่านั้น
Source: DesignScence and Yahoo

Comments

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *