Tweeducation: Twitter กับการศึกษา

 

ช่วงนี้หัวข้อที่คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวมากในหมู่คนไทยที่ Tweet ก็คงจะเป็นเรื่อง การตลาดนั่นเอง #mkttwit ผมเองก็ไม่ถนัดไม่เคยเรียนด้านบริหาร การตลาด ก็ไม่รู้จะ tweet อะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้น ส่วนใหญ่เลย tweet เรื่องอื่นๆ ซุบซิบดารา เทคโนโลยีใหม่ๆ ข่าวการเมือง ต่างประเทศบ้าง เศรฐกิจนิดหน่อย แล้วแต่โอกาส ฮ่า

 

เรื่องที่เห็นจะชัดที่สุดตอนนี้เท่าที่สังเกตคงจะเป็น การใช้ Tweet หรือ Social Network มาช่วยในการตลาด ทำนองนั้น อ่านดูก็น่าสนใจดี แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเป็นพิเศษ เพราะอย่างที่บอกไม่ใช่ทางของผม ผมอยากเห็นคนอื่นพูดคุยกันในเรื่อง การศึกษามากกว่า เพราะว่า ผมเป็น Instructional Designer ถนัดด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสิรมและออกแบบการเรียน การสอน แต่ก็ยังไม่เห็นใครเริ่มมุ่งประเด็นมาทางนี้ อย่างว่าล่ะ เรื่องเงินๆทองๆ ก็ต้องสำคัญที่สุด ฮ่าๆ ไม่เป็นไร เราขอใช้หลักการพื้นฐานด้านการตลาด คือ “เน้นความต่าง” มา brand ตัวตนของ golffy อิอิ ดังนั้น blog นี้จะขอเขียนเกี่ยวกับ การใช้ Twitter เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน ในมุมมองของผมเอง Blog นี้ไม่ใช่ article แต่เป็น การรวมรวม ประสบการณ์ ความคิดความรู้ ที่มี มาถ่ายทอดให้ผู้อ่านลองคิด ต่อยอด แล้วนำไปใช้ นะครับ

 

 

ผมเชื่อว่า Twitter สามารถนำมาประยุต์เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนได้ครับ ผมขอสรุปหลักการที่เป็นข้อๆ จะได้ชัดเจนลงไปเลย

 

1 Twitter เป็น social networking tool ตามหลักทฤษฏีการเรียนรู้ (Learning Theories) แล้ว การเรียนรู้ด้วยกันเป็นกลุ่ม (Social Learning) จะเกิดผลให้คนเรียนๆรู้ได้เร็ว จำได้นาน แล้วนำไปประยุกต์ได้ดี โดยเฉพาะเด็กเล็กจะได้ผลดีมาก อ้างอิงได้จาก ผลงานและผลการทดลองที่มีต่อเนื่องมานานแล้ว

 

2. Twitter ใช้ concept ทั้ง Pushing (Following) และ Pulling (Follower) เทคโนโลยี ความรู้ส่งให้ถึงผู้เรียนได้รับโดยไม่ต้องค้นคว้า (push)  และในทางกลับกัน ผู้เรียนก็สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มได้ ถ้าความรู้ที่ส่งมายังไม่เพียงพอ (pull)

 

3. Twitter มี Search by Topic ซึ่งสามารถใช้เป็น Inquiry approach ในการเรียนรู้ Inquiry Approach หรือ หลักการแสวงหาความรู้ อยู่บนพื้นฐานหลักๆที่ว่า คนเราจะเรียนรู้ได้ เข้าใจได้ และจำได้นานก็เมื่อ เราค้นพบและเข้าใจสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเอง จะทำให้มีความหมายต่อเราและทำให้จำสิ่งนั้นได้นานๆ

 

เมื่อรู้หลักการหลักๆที่อยู่ด้านหลังการใช้ Twitter แล้ว และเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้อย่างไร ก่อนอื่นครู อาจารย์ หรือผู้สอน ก็ต้องถามตัวเองว่า จุดประสงค์หลักของการใช้ Twitter อยู่ที่ใด บ่อยครั้งที่ผู้สอนจะสับสนชิวิต ไม่แน่ใจว่า ความรู้ที่ต้องการถ่ายทอด กับ เทคโนโลยีที่ต้องการจะใช้ อย่างไหนสำคัญกว่ากัน สิ่งไหนเป็นตัวนำพา เหมือน idiom ของฝรั่งที่พูดว่า tail wagging the dog

งงไหมนั่น คุณคิดว่า สุนัขกระดิกหางเพราะตัวมันต้องกระดิก หรือว่า หางมันทำให้สุนัขต้องกระดิกหาง เอาไว้เปรียบเปรยประมาณว่า a situation where a small part is controlling the whole of something เอาส่วนที่ไม่ค่อยสำคัญมาเป็นปัญหาใหญ่ หรือ ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่นั่นเอง

 

แทนที่จะเอา Twitter มาใช้ทำให้การเรียนการสอนให้ราบรื่น ง่ายขึ้น ทำให้เด็กเรียนรู้ได้มากขึ้น กลับกลายเป็นการทำให้นักเรียนต้องทำกิจกรรมเพิ่มโดยที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเลย จะขอยกตัวอย่างหลักๆ เลยนะครับ เห็นแว็บๆ บนTwitterของนักเรียนไทย คือผมก็ไม่เข้าใจจุดประสงค์ของผู้สอนนะครับ แต่จะลองยกตัวอย่างกิจกรรมนึงที่ผู้สอนสั่งให้นักเรียนไปทำ คือ สร้าง account twitter ขึ้นมา และก็ต้อง following จำนวนคนเท่านี้ และก็ต้องมี จำนวน follower เท่านั้น แล้วก็จะได้คะแนน เอ๊ะ…แล้วอย่างนี้ผู้เรียนจะได้อะไรหรือ? ผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้วิธีการใช้ Twitter นั่นเอง แต่ไม่ได้สาระอะไรนอกเหนือไปจากนั้น เพราะมัวแต่ ขอร้องให้คนมาเป็น follower ให้หน่อย

 

ผมว่าน่าจะเอา Twitter ไปประยุกต์ให้มีประโยชน์ได้มากกว่านี้ เช่น ผู้สอน สร้าง Trending Topic ขึ้นมาในหัวข้อนั้นๆ แล้วให้นักเรียน มาเป็น Follower ผู้สอน กำหนด ช่วงเวลาที่จะ tweet ตกลงกับนักเรียนว่า ช่วงไหนเหมาะสม มันต้องมีซักวัน ที่ตรงกัน แต่ผู้สอนอาจจะเปิดหลายช่วงหน่อย จากนั้น ก็ให้ผู้เรียนที่เป็น Follower นั้น discuss ในหัวข้อนั้นๆ ทำให้นักเรียนสนุกกับการใช้ Twitter โดยอยู่ในกรอบ และการควบคุมของผู้สอน น่าจะเหมาะที่สุดสำหรับนักเรียนไทย

 

ทังนี้ทั้งนั้น Twitter เป็นเทคโนโลยี ที่ยังใหม่อยู่ ยังไม่มีนักวิชาการคนไหน ทำการวิจัยผลการทดลองว่า จะนำไปประยุกต์และได้ประโยชน์ตอนผู้เรียนมากน้อยเพียงไร นี่ก็เป็นเพียงแค่ แง่คิด พอให้เป็นแนวทาง ใครสนใจก็ไปลองทำงานวิจัยตรงนี้ก็ได้นะครับ

เนื่องจากไม่ได้เขียนเป็นทางการจึงไม่ได้มีการอ้างอิงหนังสือ หรือ article อะไรเลย หากสงสัยจุดไหน ถามได้นะครับ ผมสามารถบอกอ้างอิง หรือวิธีไปหาอ้างอิงเพื่อสนับสนุนความคิดของผมที่เขียนขึ้นมานี้ได้ หากมีคำถามอะไรก็สอบถามได้เช่นกันครับ ที่ #tweeducation

 

Follow me: golffyz

Comments

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *